Kunder

Bjerga Bygg

Brynediamanten AS

Brødrene Kverneland AS

Det Stavangerske Dampskipselskab ASA

Det Stavangerske Investeringsselskap AS

Forus Atrium AS, Forus Industripark AS

Forus Næringspark AS

Frafjord, Einar

Galeivågen Eiendom AS

Gundersen, Ivar

Halvorsen Dag

Kai Hansen Trykkeri AS

Klepp kommune

Kverneland Ådne

Lagårdsveien 115 AS

Lothe Bygg AS

NCC Construction AS

Ole S. Simonsen DA

Otium AS

Partner Tre AS

Rennesøy kommune

Renaa Restauranter AS

Rostrup, Gaute

RPT Production AS

Sameiet Årsvollveien 21

Sig. Halvorsen AS

Tjelta Eiendom AS

Øvstebø Eiendom AS